Est-Elle

Pärmbild

Pressmeddelande
Norden News Inc inleder samarbete med Est Elle

Norden News Inc, New York
Oktober 20,2014

Styrelsen för Norden News Inc, New York har beslutit inleda samarbete med den finlandssvenska månadstidningen Est Elle som trycks i Vasa. Det nya namnet på den gemensamma månadstidningen är Est Elle & Norden USA och första numret utkommer 6 november 2014.
Chefredaktör är Margitha Sundström, Solf, Finland.
Tack vare samarbetet kan tidningen Norden nå många nya läsare i Finland och vi kan erbjuda våra prenumeranter intressanta reportage om aktuella trender i Finland inom t.ex. kultur, design, gastronomi och välbefinnande. Est Elle når också finlandssvenska läsare i USA och Norden USA kommer att erbjuda artiklar om finlandssvenska profiler i USA, livsstilsreportage och aktuella frågor i det finsk amerikanska samhället. – Det är en win win situation, förklarar Ann Christine Westerlund, nyvald ordförande för styrelsen för Norden News Inc i New York. – Vi kan fortsätta bygga broar mellan Finland och USA, vilket alltid har varit tidningen Nordens målsättning.

Tidningen Nordens långvariga chefredaktör Erik Rune Hermans avled 1 augusti 2014. Han dedikerade 52 år av sitt liv till Norden och lyckades hålla den lilla men pigga Norden levande då de flesta andra finländska tidningar i USA fick ge upp. Han var en finlandssvensk kulturkämpe i sitt slag och det är ej möjligt i dagens hektiska New York att finna en ersättare för Erik Rune.

Tidningen Norden grundades för 117 år sedan år 1897 och har prenumeranter i olika delar av USA, Kanada och Finland samt några få prenumeranter i andra länder. Norden News Inc, som driver tidningen Norden, är ett amerikanskt bolag, verksamt i New York. Bolaget kommer att fortsätta vara aktivt och alla nuvarande Norden prenumeranter och nya prenumeranter i USA sköts av Norden News Inc.
Styrelsemedlemmar i Norden News Inc. är Ann Christine Westerlund, ordförande, Johan Wenman, vice ordförande, Dorothy Grannas, Erik Nix, Tor Sundlin och Gustaf Westerholm.

Est Elle grundades 2012 och har prenumeranter i Svenskfinland samt Sverige och övriga Europa. Tidskriften Est Elle ägs av chefredaktör Margitha Sundström.

För mera info kontakta

Ann Christine Westerlund
Ordförande
Norden News Inc

235 West 48 th St # 42B 
New York,NY 10036 
email:westmusa@aol.com 
tel 1 212 582 3647
fax 1 212 586 4753

Margitha Sundström
Munsmovägen 59, 65450 SOLF
Margitha.sundstrom@est-elle.fi
+ 358 50 5997630
www.est-elle.fi

Samarbetet noterades först i Borgåbladets papperstidning, onsdagen 22.10.2014

 

Logga in